Zing van zijn trouw

Liedtekst

Zing van zijn trouw, zo wonderbaar,
zijn majesteit en macht,
van zijn beloften eeuwig waar,
die zijn gena ons bracht.

't Genadewoord is vast en sterk
als 't scheppingswoord weleer,
de stem die schiep het ganse werk
spreekt vrede van de Heer.

Nu juicht mijn zwakke hart in hem,
'k ben zeker van zijn heil.
Een nieuwe schepping wekt zijn stem,
zijn liefde zonder peil.

Informatie over dit lied

Kerk van uitvoering
Martinikerk
Plaats van uitvoering
Sneek
Dirigent
Jacob Schenk
Uitvoerenden
Samenzang
Eerste componist
Traditional
Arrangement
Jacob Schenk
Taal
Nederlands