Zoon van God ik wil u danken

Liedtekst

Zoon van God, ik wil U danken,
voor de liefde mij betoond.
Gij hebt Uw leven ons gegeven
en hebt onder ons gewoond,
om voor ons de vrede te verwerven,
in Uw bitter lijden en Uw sterven.
Met de taak door U volbracht,
mag ik leven uit Uw kracht.

Lam van God U wil ik eeuwig loven,
prijzen Uw barmhartigheid.
Die de macht op aarde hebt genomen
en voor eeuwig Koning zijt.
Heer ik wil U altijd toebehoren,
zingen samen met den eng’lenkoren.
In het hemels paradijs,
zing ik nog Uw lof en prijs.

Lam van God U wil ik eeuwig loven,
prijzen Uw barmhartigheid.
Die de macht op aarde hebt genomen
en voor eeuwig Koning zijt.
Heer ik wil U altijd toebehoren,
zingen samen met den eng’lenkoren.
In het hemels paradijs,
zing ik nog Uw lof en prijs.

Informatie over dit lied

Kerk van uitvoering
Grote Kerk
Plaats van uitvoering
Edam
Uitvoerenden
Samenzang
Eerste componist
Johan Bredewout
Taal
Nederlands
Thema's
AanbiddingDankzegging