Zouden wij ook eenmaal komen

Liedtekst

Zouden wij ook eenmaal komen,
waar de levensstroom ontspringt,
en aan d' altijd groene zomen,
Christus' Kerk Zijn lof steeds zingt

Laat ons streven eens te komen,
aan de zilv'ren, zilv'ren stromen,
waar aan d' altijd groene zomen,
Christus' Kerk 't Hosanna zingt

Zalig, heerlijk zal 't ons wezen,
daar, verlost van zonde en pijn,
rein van alle smet genezen,
meer dan d' englen Gods te zijn.

Laat ons streven eens te komen,
aan de zilv'ren, zilv'ren stromen,
waar aan d' altijd groene zomen,
Christus' Kerk 't Hosanna zingt

Haastig spoedt ons leven henen,
maar het uur breekt spoedig aan,
dat, van hemelglans omschenen,
saam voor Jezus' troon wij staan.

Laat ons streven eens te komen,
aan de zilv'ren, zilv'ren stromen,
waar aan d' altijd groene zomen,
Christus' Kerk 't Hosanna zingt

Informatie over dit lied

Bundel
Johannes de Heer
Kerk van uitvoering
Grote Kerk
Plaats van uitvoering
Vianen
Dirigent
Martin Zonnenberg
Uitvoerenden
Samenzang
Eerste componist
Robert Lowry
Taal
Nederlands
Schrijver
C. S. Adema van Scheltema