Zuiver hart

Liedtekst

Schep o God, een zuiver hart in mij.
Vernieuw mijn geest, maak mij standvastig.
Verban mij niet uit uw nabijheid,
Neem uw heilige Geest niet van mij weg.

Red mij, geef mij de vreugde van vroeger,
De kracht van een sterkte Geest.
Bevrijd mij God van de dreigende dood
En ik zal juichen om uw gerechtigheid.

Laat mij de vreugde en blijdschap horen:
U hebt mij gebroken, laat mij ook juichen.
Sluit uw ogen voor mijn zonden
En doe heel mijn schuld teniet.

Een gebroken en verbrijzeld hart
Zult U, God, niet verachten.
Een gebroken en verbrijzeld hart
Zult U God, niet verachten.

Verban mij niet uit uw nabijheid,
Neem uw heilige Geest niet van mij weg.
Red mij, geef mij de vreugde van vroeger,
De kracht van een sterkte Geest.

Informatie over dit lied

Kerk van uitvoering
Grote Kerk
Plaats van uitvoering
Apeldoorn
Dirigent
Marcel Koning
Uitvoerenden
Gospelkoor Tin Speransa, Samenzang
Eerste componist
Marcel Koning
Arrangement
Denise Brand
Taal
Nederlands
Thema's
GebedPsalmVergeving
Schrijver
Marcel Koning