Ga naar zoekveld

Hoop in onzekerheid

Via onze sociale media vroegen we jullie: aan welk lied heb jij behoefte in deze onzekere tijd? We hebben alle reacties samengevoegd en daar een selectie van gemaakt. Dus dit is jullie lijst! Prachtige liederen vol hoop en troost!

Liederen in deze afspeellijst

1
Jezus Overwinnaar
2
Ik zal er zijn
3
De kracht van uw liefde
4
Houd vol
5
'k Stel mijn vertrouwen
6
Abba Vader
7
Wat de toekomst brengen moge
8
Ga met God en Hij zal met je zijn
9
Louter licht-Medley
10
Vaste Rots
11
Psalm 42
12
Ik hef mijn ogen - Psalmmedley
13
Blijf bij mij Heer
14
Tel uw zegeningen
15
Voetstappen in het zand
16
Johannes de Heer-medley
17
Samen in de naam van Jezus
18
Lopen op het water
19
Ruwe stormen mogen woeden
20
Omdat Hij leeft
21
Stil mijn ziel wees stil
22
Stil - Verberg mij nu
23
Je hoeft niet bang te zijn
24
Welk een vriend is onze Jezus
25
God van licht
26
Als g'in nood gezeten