Ga naar zoekveld

Nederland Zingt Dag 2019

Geniet van de mooiste liederen van de Nederland Zingt Dag 2019

Liederen in deze afspeellijst

1
Ik zal er zijn
2
Jezus Overwinnaar
3
Glorie aan God - Nederland Zingt Dag 2019
4
Hoe groot zijt Gij
5
Houd vol
6
Tienduizend Redenen - Nederland Zingt Dag 2019
7
Samenzang Medley met Sela - Nederland Zingt Dag 2019
8
Hier in de stilte, zoek ik naar U - Nederland Zingt Dag 2019
9
Samenzang Medley - Nederland Zingt Dag 2019
10
Heer, U bent altijd bij mij - Nederland Zingt Dag 2019
11
Heerser over alle dingen - Nederland Zingt Dag 2019
12
Mijn Toevlucht (Psalm 91)
13
Opening middag - Nederland Zingt Dag 2019
14
U bent mijn schuilplaats - Nederland Zingt Dag 2019
15
Groot is Uw trouw - Nederland Zingt Dag 2019
16
De kracht van Uw liefde - Nederland Zingt Dag 2019
17
God van licht
18
Opening - Nederland Zingt Dag 2019
19
Kroon Hem met gouden kroon - Nederland Zingt Dag 2019
20
Ga met God en Hij zal met je zijn