Ga naar zoekveld

Vertrouwen

'Welk lied helpt jou om te blijven vertrouwen' vroegen we via onze sociale media en tijdens de uitzending van zaterdag 18 september 2021. Daarop kwamen veel prachtige liederen. We hebben de meest genoemde liederen hier verzameld in deze afspeellijst rond het thema 'Vertrouwen'. Kijk en zing je mee?

Liederen in deze afspeellijst

1
Toekomst vol van hoop
2
Er is een dag
3
Tienduizend Redenen
4
Ik zal er zijn
5
De kracht van uw liefde
6
Wat de toekomst brengen moge
7
Ik Stel mijn vertrouwen
8
Ik bouw op U
9
Omdat Hij leeft
10
Groot is uw trouw
11
Amazing Grace
12
Heer ik kom tot U
13
Je hoeft niet bang te zijn
14
Er is een God die hoort
15
God is getrouw
16
Nader mijn God
17
Als het leven soms pijn doet
18
Houd vol
19
God van trouw
20
Altijd
21
Stil maar, wacht maar
22
Veilig in Jezus' Armen
23
Mijn Herder is de Here God
24
Blijf mij nabij
25
Jezus Overwinnaar