Ga naar zoekveld

Aanschouw het Lam

Aanschouw de Schepper van ’t heelal genageld aan het hout, o liefde, Godd'lijk onbegrensd, ’t was al voor uw behoud. Ja ik geloof, ja ik geloof dat Jezus voor mij stierf en dat Hij aan het smaad’lijk kruis mijn eeuwig heil verwierf. Zie hoe de Man van smarten lijdt eenswillend toch met God met welk een eindeloos geduld verdraagt Hij smaad en spot. Ja ik geloof, ja ik geloof dat Jezus voor mij stierf en dat Hij aan het smaad’lijk kruis mijn eeuwig heil verwierf. Maar dan verwint Hij dood en graf, genade, wondergroot! O liefde, teer en onbegrensd, ja sterker dan de dood. Ja ik geloof, ja ik geloof dat Jezus voor mij stierf en dat Hij aan het smaad’lijk kruis mijn eeuwig heil verwierf.