Ga naar zoekveld

Aanvaard (O wat een zegen)

O wat een zegen, een heerlijke rijkdom; ik sta versteld van uw liefde voor mij. Door God de Vader aanvaard en verwelkomd, mag ik een kind en een erfgenaam zijn. U bent mijn Vader, die mij genadig aanvaardt. U bent zo goed voor mij! Liefdevol vrijgekocht, eeuwig en veilig bewaard; Zing nu, mijn ziel, juich tot zijn eer: Ik ben een kind, erfgenaam van de Heer! Halleluja! (3x) O wat een Vader, genadig en teder. O wat een Redder, die borg staat voor mij. ‘k Heb Hem gemeden, beschimpt en vernederd, toch mag ik delen in zijn Koninkrijk. Als hier beneden mijn werk is voleindigd, rust ik in vrede na mijn aardse reis, zie ik mijn Vader en Jezus, mijn Redder; dan kom ik thuis in een prachtig paleis.