Ga naar zoekveld

Abba Vader

Abba Vader U alleen, U behoor ik toe, U alleen doorgrondt mijn hart, U behoort het toe. Laat mijn hart steeds vurig zijn, U laat nooit alleen, Abba Vader U alleen, U behoor ik toe. Abba Vader laat mij zijn, slechts voor U alleen. Dat mijn wil voor eeuwig zij, d’ uwe en anders geen. Laat mijn hart nooit koud zijn Heer, laat mij nimmer gaan. Abba Vader laat mij zijn, slecht van U alleen. Abba Vader U alleen, U behoor ik toe, U alleen doorgrondt mijn hart, U behoort het toe. Laat mijn hart steeds vurig zijn, U laat nooit alleen, Abba Vader U alleen, U behoor ik toe.