Ga naar zoekveld

Abba, Vader

Abba, Vader, U alleen, U behoor ik toe, U alleen doorgrondt mijn hart, U behoort het toe. Laat mijn hart steeds vurig zijn, U laat nooit alleen, Abba, Vader, U alleen, U behoor ik toe. Abba, Vader, U alleen, U behoor ik toe, U alleen doorgrondt mij nhart, U behoort het toe. Laat mijn hart steeds vurig zijn, U laat nooit alleen, Abba, Vader, U alleen, U behoor ik toe. Abba, Vader, laat mij zijn, slechts van U alleen, dat Uw wil voor eeuwig zij, d’Uwe en anders geen. Laat mijn hart nooit koud zijn, Heer, laat mij nimmer gaan, Abba, Vader, laat mij zijn, slechts van U alleen.