Ga naar zoekveld

Ach blijf met uw genade

Ach, blijf met uw genade, Heer Jezus, ons nabij, opdat ons nimmer schade des bozen heerschappij! Licht Gij ons met uw stralen, o, Licht der wereld, voor, opdat wij niet verdwalen of struik’len op ons spoor! Vervul dan met uw zegen onze armoe, rijke Heer, en zend op onze wegen uw kracht en goedheid neer! Neem Gij ons in uw hoede, onoverwonnen held; beteugel satans woede en ’s werelds boos geweld!