Ga naar zoekveld

Al de weg leidt mij mijn Heiland

Al de weg leidt mij mijn Heiland wat verlangt mijn ziel dan meer Zou ik immer aan Hem twijf'len die mij voortleidt keer op keer Zoete troost en zaal'ge vrede heb ik steeds op Zijn bevel 'k Weet wat hier mij overkome Hij maakt alle dingen wel 'k Weet wat hier mij overkome Hij maakt alle dingen wel Al de weg leidt mij mijn Heiland troost geeft Hij tot in de dood Als ik zwak ben in beproeving sterkt Hij mij met 't hemels brood Als mijn schreden soms gaan wank'len en mijn ziel van dorst versmacht geeft Hij mij het levend water en vernieuwt mijn levenskracht. geeft Hij mij het levend water en vernieuwt mijn levenskracht Al de weg leidt mij mijn Heiland door al 't aardse stormgebruis en volkomen vreugde wacht mij in het zalig Vaderhuis Als 'k mijn kroon, die Hij zal geven aan Zijn voeten nederleg zal mijn lied voor eeuwig wezen Jezus leidde m' al de weg