Ga naar zoekveld

Al wat ademt moet nu zwijgen

Al wat ademt moet nu zwijgen, om het wonder te verstaan, alle zorgen overstijgen, van het alledaags bestaan, want met zegenende handen, draagt de Heer zijn liefde aan. Hij gaf zich aan ons verloren, Hij, die engelen gebood, onder ons als mens geboren, uit Maria's moederschoot, geeft zich nu aan Zijn getrouwen, deelt zich uit als hemels brood. Alles moet zich voor Hem buigen, nu God onder mensen woont, met de engelen getuigen, zingen op verhoogde toon: Heilig, heilig, driemaal heilig! Hosanna voor de Zoon!