Ga naar zoekveld

Alle eer aan God

Jezus is het Woord van God, Waarheid die de eeuwen overspant. Wat de mens ook onderneemt, onze God houdt alles in de hand. Fundament voor een wereld in nood, zekerheid in leven en dood. Vaste grond voor wie hoopt en vertrouwt. De hoeksteen, waar de kerk op wordt gebouwd. Alle eer aan God, zijn woord is eeuwig waar. Kom, zing voor God, verbonden met elkaar. De kerk viert feest, is blij, want zij gelooft: God heeft zijn Woord gegeven; Hij doet wat Hij belooft. Over alle grenzen heen vormt Hij de gemeente tot zijn bruid. Wachtend op het bruiloftsfeest, kijken wij voortdurend naar Hem uit. Als Hij komt buigen wij voor Hem neer, zien wij onze Koning en Heer. Naar zijn plan zijn wij heilig en rein, om eeuwig met Hem samen te zijn.