Ga naar zoekveld

Alle roem is uitgesloten

Alle roem is uitgesloten onverdiende zaligheen heb ik van mijn God genoten ‘k roem in vrije gunst alleen Ja, eer ik nog was geboren Eer God’s hand die alles schiep iets uit niet tot aanzijn riep heeft zijn liefde mij verkoren God is liefd’ o eng’lenstem mensentong verheerlijkt hem Alzo lief had God de wereld dat hij zijnen eigen zoon voor die afgevallen wereld overgaf aan smaad en hoon Ja, toen wij nog zondaars waren schonk d’ontfermer ons gena stierf zijn zoon op Golgotha stierf voor ons die zondaars waren God is liefd’ o eng’lenstem mensentong verheerlijkt hem Dat heet gadelooz' ontferming dat genade rijk en vrij God schenkt redding en bescherming schenkt z’ aan zondaars, schenkt z’ook mij Ja wanneer mijn onvermogen en mijn diep bederf mij smart toont mij ’t godd’lijk vaderhart zijn verlossend mededogen God is liefd’ o eng’lenstem mensentong verheerlijkt hem