Ga naar zoekveld

Alles voor Hem

Alle macht, alle rijkdom, alle wijsheid, alle kracht voor het Lam dat geslacht is. Alles, alles voor Hem. Alle eer, alle glorie, alle adem voor de Heer tot in eeuwigheid, amen. Jezus is dichtbij. Het leven krijgt een nieuw begin. De strijd komt tot een eind. De leeuw van Juda overwint. En de hele wereld zingt. Alles en iedereen zingt. Eer aan de Vader. Eer aan de Zoon. Amen, amen. Eer aan de Trooster, God is met ons. Alles, alles voor Hem. Eer aan de Vader. Eer aan de Zoon. Amen, amen, tot in eeuwigheid, amen.