Ga naar zoekveld

Alles wat adem heeft

Alles wat adem heeft, love de Here, zingt de lof van Isrels God. Zolang ik hier in het licht mag verkeren, roem ik zijn liefde en prijs mijn lot, die lijf en ziel geschapen heeft, worde geloofd door al wat leeft. Halleluja, halleluja. Welgelukzalig is ieder te noemen, die Jakobs God als Helper heeft. Wat zou hem schaden? Wie zou hem verdoemen die dag aan dag met Christus leeft? Wie met de Heer te rade gaat die staat Hij bij met raad en daad. Halleluja, halleluja. Roemt dan, gij mensen en lofzingt tezamen Hem die zo grote dingen doet. Alles wat adem heeft, roepe nu amen, zingt nu blijde: God is goed. Love dan ieder die Hem vreest, Vader en Zoon en Heilige Geest. Halleluja, halleluja.