Ga naar zoekveld

Alles wat over ons geschreven is

Alles wat over ons geschreven is, gaat Gij volbrengen deze laatste dagen, alle geboden worden thans voldragen, alle beproeving van de wildernis. Jezus, de haard van uw aanwezigheid, zal in ons hart een vreugdevuur ontsteken. Gij gaat vooraan, Gij zult ons niet ontbreken, Gij Hogepriester in der eeuwigheid. Dit is uw opgang naar Jeruzalem, waar Gij uw vrede stelt voor onze ogen, vrede aan allen die uw naam verhogen: heden hosanna, morgen kruisigt Hem.