Ga naar zoekveld

Almachtige verheven Heer halleluja

Almachtige, verheven Heer, halleluja, aan U behoort de lof en eer, halleluja. Wie kan U loven als Gij zijt, halleluja, wij zegenen uw heerlijkheid, halleluja. Halleluja, halleluja, halleluja. Geloofd om moeder aarde, Heer, halleluja, ons leven staat in haar beheer, halleluja, zij geeft ons vruchten zonder tal, halleluja, en bonte bloemen overal, halleluja. Halleluja, halleluja, halleluja. Geloofd om elk die U bemint, halleluja, en tot vergeven is gezind, halleluja, in vrede pijn en moeite lijdt, halleluja, eens kroont Gij hem met heerlijkheid, halleluja. Halleluja, halleluja, halleluja. Geloofd, gezegend zijt Gij Heer, halleluja, wij brengen U de lof en eer, halleluja. Wij willen nederig en klein, halleluja, de dienaars van uw grootheid zijn, halleluja. Halleluja, halleluja, halleluja.