Ga naar zoekveld

Als de Heiland zal verschijnen

Als de Heiland zal verschijnen in glorie op aard, met Zijn kind'ren, al de Zijnen om zich heen geschaard. O, dan zullen zij juichen rondom Jezus' troon; 's Heren lof dan vermelden, zo heerlijk en schoon. Als het lam Gods op de wolken van zuid en van noord zal verzaam'len uit de volken, wie Hem toebehoort O, dan zullen zij juichen rondom Jezus' troon; 's Heren lof dan vermelden, zo heerlijk en schoon. O, dan zullen zij juichen rondom Jezus' troon; 's Heren lof dan vermelden zo heerlijk en schoon.