Ga naar zoekveld

Als een hert-medley

a. 't Hijgend hert der jacht ontkomen, schreeuwt niet sterker naar ’t genot van de frisse waterstromen, dan mijn ziel verlangt naar God. Ja, mijn ziel dorst naar de Heer. God des levens, ach wanneer zal ik naad'ren voor uw ogen, in uw huis uw naam verhogen b. Als een hert dat verlangt naar water zo verlangt mijn ziel naar U U alleen kunt mijn hart vervullen, mijn aanbidding is voor U U alleen bent mijn kracht, mijn schild, aan U alleen geef ik mij geheel. U alleen kunt mijn hart vervullen, mijn aanbidding is voor U c. Als een hert naar waterstromen, smacht ik om bij U te komen. Ik verlang naar U, o Heer, waarom ziet U mij niet meer? Somber rusteloos in mijn verdriet, zal ik op mijn Redder wachten. 'k Blijf Hem prijzen in mijn lied 'k Blijf Hem prijzen in mijn lied Hem prijzen d. Maar de Heer zal uitkomst geven Hij die 's daags zijn gunst gebiedt. 'k Zal in dit vertouwen leven en dat melden in mijn lied; 'k zal zijn lof zelfs in de nacht zingen, daar ik Hem verwacht en mijn hart, wat mij moog' treffen tot de God mijns levens heffen