Ga naar zoekveld

Als ik in gedachten sta

Als ik in gedachten sta, bij het kruis van Golgotha, als ik hoor wat Jezus sprak, voor zijn oog aan 't kruishout brak. Hoe nog stervende zijn mond, troost voor vriend en moeder vond, weet ik: Hij vergeet ons niet, schoon Hij stervend ons verliet. Op zijn kreet: "Het is volbracht," antwoordt mijn aanbidding zacht: Jezus, ook voor mij verwierf, Gij verlossing, toen Gij stierf. Hoor ik, hoe het laatst van al, Hij zijn geest aan God beval, weet ik ook mijn geest en lot, in de handen van mijn God.