Ga naar zoekveld

Als je geen liefde hebt voor elkaar

Als je geen liefde hebt voor elkaar, vallen de dromen in duigen. Dromen van vrede worden niet waar, kwaad is niet om te buigen. Als je geen liefde hebt voor elkaar, leef je buiten Gods gloria. Als je geen liefde hebt voor elkaar, leef je buiten Gods gloria. Als je geen antwoord geeft op verdriet, zullen de tranen niet drogen. Als je het leed in de wereld niet ziet, worden Gods woorden verbogen. Als je geen liefde hebt voor elkaar, leef je buiten Gods gloria. Als je geen liefde hebt voor elkaar, leef je buiten Gods gloria. Als je geen oog hebt voor het gemis, als je geen brood weet te delen, denk dan aan Jezus die brood en die vis, uit liefde deelde met velen. Als je geen liefde hebt voor elkaar, leef je buiten Gods gloria. Als je geen liefde hebt voor elkaar, leef je buiten Gods gloria. Als je geen liefde hebt voor elkaar, leef je buiten Gods gloria. Als je geen liefde hebt voor elkaar, leef je buiten Gods gloria. Als je geen liefde hebt voor elkaar, leef je buiten Gods gloria. Als je geen liefde hebt voor elkaar, leef je buiten Gods gloria.