Ga naar zoekveld

Als 't bazuingeschal

Als 't bazuingeschal des Heren klinkt en Jezus' komst is daar, als de stem van de Archangel klinkt in ’t rond, en de lucht vervuld is met 't gezang der heil'ge eng'lenschaar, siddert gans de schepping in die heil'ge stond. Als 't bazuingeschal des Heren, als 't bazuingeschal des Heren, als 't bazuingeschal des Heren, wordt gehoord, zijt gij dan voor zijn komst bereid. Als 't bazuingeschal des Heren al zijn kind'ren op deez' aard, die nog leven, in een punt des tijds omkleedt. En Hij allen die in Christus zijn, voor eeuwig thuis vergaart, broeder, zuster, zijn wij voor die stond gereed? Als 't bazuingeschal des Heren, als 't bazuingeschal des Heren, als 't bazuingeschal des Heren, wordt gehoord, zijt gij dan voor zijn komst bereid.