Ga naar zoekveld

Als wij de handen vouwen

Dank U voor de kinderen die U ons heeft gegeven, voor het jonge leven dat U ons heeft toevertrouwd. Dank U voor de vreugde die wij met hen beleven en dat U ons Uw liefde voor hen steeds weer ontvouwt. U heeft Uw Naam aan hen verbonden toen zij onwetend waren en hen daarmee opgenomen in 't verbondsdomein. Laat hen in dit leven het steeds opnieuw ervaren dat zij gekend, gewenst, geliefd door U de Vader zijn. Help ons onze kinderen Uw waarheid voor te leven. Geef dat zij in ons iets van Christus zullen zien. Help ons los te laten, door liefde steeds gedreven, als zij zelfstandig worden, volwassen en nadien. En als zij struikelen of vallen, geef ons dan het vertrouwen dat U hen dan op zult vangen en weer op doet staan. Neem hen bij de hand, Heer', als wij de handen vouwen en wilt U steeds Uw eigen weg met onze kinderen gaan. Leert U onze kinderen te zoeken in dit leven naar wat hier op aarde er werkelijk toe doet. Help hen vast te houden wat U hen hebt gegeven en als zij dat verliezen, volg hen dan op de boet. Laat al het zaad dat er gezaaid is, toen zij ontvank'lijk waren, stil ontkiemen op Uw tijd, Heer', dank aan Uw verbond. Wil in Uw geduld hen Uw liefde steeds verklaren, want U hebt hen al liefgehad voor één van hen bestond. Heer', bewaar de kinderen, die U aan ons heeft gegeven, niet slechts voor gevaren in dit tijdelijk bestaan. Laat hun namen altijd bij U staan opgeschreven in het boek des Levens, waarin al Uw kinderen staan.