Ga naar zoekveld

Alwetend Vader

Alwetend Vader, eind'loos in genade, groot van ontferming, sla mijn liefde gade. Hoor naar mijn bede, toon mij uw bescherming om Jezus wille. Vader, o doe mij in dit moeilijk leven op U vertrouwen, wil mij nooit begeven. Doe m' op uw liefde in den Heiland bouwen, in vreugd' en smarte.