Ga naar zoekveld

Alzo lief had God de wereld

Alzo lief heeft God de wereld gehad dat Hij zijnen eengeboren Zoon gegeven heeft, opdat allen, opdat allen die in Hem geloven niet verloren gaan, maar het eeuwige leven hebben. Amen.