Ga naar zoekveld

Alzo lief heeft God de wereld gehad

Alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijnen eengeboren Zoon gegeven heeft, opdat allen, allen die in Hem geloven niet verloren gaan, maar het eeuwige leven hebben. Amen, amen, amen, amen.