Ga naar zoekveld

Avondzang

O grote Christus, eeuwig licht, niets is bedekt voor Uw gezicht, die ons bestraalt, waar wij ook gaan, als schijnt geen zon, al licht geen maan. Bescherm ons in den bangen tijd, van zielsverzoeking en van strijd, laat nooit den bozen vijand toe, dat hij ons enig hinder doe. O Vader, dat Uw liefd’ ons blijk’, o Zoon, maak ons Uw beeld gelijk, o Geest, zend Uwe troost ons neer, drieënig God, U zij al ‘d eer.