Ga naar zoekveld

Bewaar de eenheid van Gods Geest

Bewaar de eenheid van Gods Geest, den eenheid die God geeft. Hij schept gemeenschap onderling, waar de gemeent’ uit leeft. De Heer geeft liefde voor elkaar en maakt ons eensgezind. Wie leeft in vrede laat het zien, dat liefde samenbindt. Eén lichaam en één heil’ge Geest, die de gemeente leid. Eén hoop omdat de Heer ons riep in zijn goedgunstigheid. Eén Heer en één geloof in Hem, één doop in ’t watergraf. Eén God en Vader, die aan ons zijn heil en vrede gaf. Hij geeft een taak aan ieder mens, die tot zijn kerk behoort. God schenkt zijn gaven aan elkeen, die naar zijn roepstem hoort. Verdraag dan met zachtmoedigheid elkaar om Jezus’ woord. Volg samen Jezus Christus na, u die Hem toebehoort.