Ga naar zoekveld

Bij 't steken der bazuinen

Bij 't steken der bazuinen gaat in een punt des tijds over der wereld puinen Gods licht op, klaar en weids. En die in Christus zijn ontmoeten blij elkander, ontkomen aan de schijn, geheel en al veranderd Als de bazuinen blazen Gods allerlaatst appèl, dan vaart een groot verbazen door hemel, aarde en hel, dan rijzen in het licht de doden, die nu slapen en voor Gods aangezicht worden ook wij herschapen.