Ga naar zoekveld

Bless the Lord my Soul & Eenheid met mij

a. Bless the Lord, my soul And bless God's holy name Bless the Lord, my soul who leads me into life Prijs de Heer, mijn ziel en prijs zijn heil'ge naam Prijs de Heer, mijn ziel die mij het leven geeft Bless the Lord, my soul And bless God's holy name Bless the Lord, my soul who leads me into life b. Eenheid met Mij Rust in mijn Woorden Laat je vervullen laat mijn liefde zij Eenheid met Mij Wandel vertrouwend Laat je vervullen laat Mij Herder zijn Bless the Lord, my soul