Ga naar zoekveld

Bless the Lord

Bless the Lord my soul and bless God's Holy Name, bless the Lord my soul who leads me into life. Prijs de Heer, mijn ziel en prijs zijn heil'ge naam. Prijs de Heer, mijn ziel die mij het leven geeft. Bless the Lord my soul and bless God's Holy Name, bless the Lord my soul who leads me into life the Lord