Ga naar zoekveld

Blijf bij mij heer

Blijf bij mij Heer, als 't zonlicht niet meer straalt. Blijf met mij, Heer, als straks de avond daalt. Als vrienden henengaan in stormgetij, blijf Gij ter hulp gereed, o blijf met mij. Als in de doodsvallei ik eens zal staan, en 'k zie de poorten voor mij opengaan en Gij mij d'ogen sluit, dan juich ik blij, in leven en in dood waart Gij met mij.