Ga naar zoekveld

Blijf mij nabij

Blijf bij mij, Heer, want d’avond is nabij. De dag verduistert, Here, blijf bij mij! Als and’re hulp m’ ontbreekt, geluk m’ ontvliedt, der hulpelozen hulp, verlaat mij niet! Geen vijand vrees ik, als Gij bij mij zijt, tranen en leed zijn zonder bitterheid. Waar is, o dood, uw schrik, graf, waar uw eer? Meer dan verwinnaar blijf ik in de Heer. Houd hoog uw kruis voor mijn verdonk’rend oog, Licht in de schemer, leid mij naar omhoog! De morgen daagt, de schaduw gaat voorbij: in dood en leven, Heer, blijf mij nabij!