Ga naar zoekveld

Boven de sterren

Boven de sterren daar zal het eens lichten, daar wordt uw hopend verlangen voldaan, daar zal het lijden des harten eens zwichten, daar zal de vreugde voor eeuwig bestaan, daar zal de vreugde voor eeuwig bestaan. Boven de sterren verdwijnt eens het duister, daar ziet u alles ontrafeld, onthuld. Wat u verwacht van Gods eeuwige luister, wordt daar eens heerlijk en blijvend vervuld, wordt daar eens heerlijk en blijvend vervuld.