Ga naar zoekveld

Christus, machtig, zegevierend

Christus, machtig zegevierend, heers in ons bestaan. Om de namen die U sieren, roepen wij U aan. God heeft U een Naam gegeven, boven alle namen uit. Woord dat vlees werd, ons onthulde, hoe God bij ons woont, Die een kribbe hoger achtte, dan een hemeltroon: God heeft U een Naam gegeven, boven alle namen uit. Altijd is Uw lof gezongen, hield Uw naam zijn kracht. Blijf ook stralen in de ogen, van een nieuw geslacht: God heeft U een Naam gegeven, boven alle namen uit.