Ga naar zoekveld

Christus onze Heer verrees

Christus, onze Heer, verrees halleluja Heilge dag na angst en vrees, halleluja Die verhoogd werd aan het kruis, halleluja bracht ons in Gods vrijheid thuis, halleluja Maar zijn lijden en zijn strijd, halleluja heeft verzoening ons bereid, halleluja Nu is Hij der heemlen Heer, halleluja Eng’len juublen Hem ter eer, halleluja