Ga naar zoekveld

Daar boven is een heerlijk oord

Daarboven is een heerlijk oord, o zo schoon, o zo schoon. Daar wordt en eng’lenlied gehoord, o zo schoon, o zo schoon. Geen zonde kent men daar omhoog, de blijdschap fonkelt in het oog, des zondaars die voor Jezus boog, o zo schoon, o zo schoon. Geen donk’re wolk bedekt de lucht, heerlijk land, heerlijk land. Geen boezem slaakt daar ooit een zucht, heerlijk land, heerlijk land. Daar gloeit de liefde in elk gemoed, de Heer is daar het hoogste goed. Hij die vergoot zijn dierbaar bloed, heerlijk land, heerlijk land. En schoon het hart is vol van schuld, Jezus stierf, Jezus stierf. Schoon vloek en smart en angst het vult, Jezus stierf, Jezus stierf. Komt, vallen we aan zijn voeten neer, Hij kroont ons met zijn liefde weer en brengt ons in die plaats van eer, Jezus stierf, Jezus stierf.