Ga naar zoekveld

Daar is kracht

Wilt gij van zonde en schuld zijn verlost? Daar is kracht in het bloed. Daar is kracht in het bloed. Weet dat uw redding zoveel heeft gekost. Daar is kracht in het bloed van het Lam. Daar is kracht, kracht, wonderbare kracht, in het bloed van het Lam. Daar is kracht, kracht, wonderbare kracht, in het dierbaar bloed van het Lam. Satan gaat rond als een briesende leeuw. Daar is kracht in het bloed. Daar is kracht in het bloed. Wilt gij verlost zijn en witter dan sneeuw? Daar is kracht in het bloed van het Lam. Daar is kracht, kracht, wonderbare kracht, in het bloed van het Lam. Daar is kracht, kracht, wonderbare kracht, in het dierbaar bloed van het Lam. Wilt gij de macht van de boze ontvliên? Daar is kracht in het bloed. Daar is kracht in het bloed. Wilt gij de heiland in glorie eens zien? Daar is kracht in het bloed van het Lam. Daar is kracht, kracht, wonderbare kracht, in het bloed van het Lam. Daar is kracht, kracht, wonderbare kracht, in het dierbaar bloed van het Lam.