Ga naar zoekveld

Daar is uit 's werelds duist're wolken

Daar is uit 's werelds duist're wolken, een licht der lichten opgegaan. Komt tot zijn schijnsel, alle volken en Gij, mijn ziele, bid het aan! Het komt de schaduwen beschijnen, de zwarte schaduw van de dood. De nacht der zonde zal verdwijnen, genade spreidt haar morgenrood. O Vredevorst, Gij kunt gebieden, de vreed' op aard' en in mijn ziel! Doe alle volken tot U vlieden, dat al wat ademt, voor U kniel! Des Heren ijver zal bewerken, dat Hij de zetel, U bereid, met recht en met gericht zal sterken. Hem zij de lof in eeuwigheid!