Ga naar zoekveld

Daar is uit 's werelds duistre wolken

Daar is uit ’s werelds duist’re wolken een Licht der lichten opgegaan. Komt tot Zijn schijnsel, alle volken, en gij, mijn ziele, bid het aan Het komt de schaduwen beschijnen, de zwarte schaduw van de dood. De nacht der zonde zal verdwijnen, genade spreidt haar morgenrood. Wat heil, een Kind is ons geboren, een Zoon gegeven door Gods kracht De heerschappij zal Hem behoren, Zijn last is licht, Zijn juk is zacht. Zijn naam is ‘Wonderbaar’, Zijn daden zijn wond’ren van genaad’ alleen. Hij doet ons, hoe met schuld beladen, verzoend voor ’t oog des Vaders treên. O Vredevorst, Gij kunt gebieden de vreed’ op aard’ en in mijn ziel Doe alle volken tot U vlieden, dat al wat ademt voor U kniel Des Heren ijver zal bewerken, dat Hij de zetel, U bereid met recht en met gericht zal sterken. Hem zij de lof in eeuwigheid.