Ga naar zoekveld

Daar juicht een toon

Daar juicht een toon, daar klinkt een stem, die galmt door gans Jeruzalem. Een heerlijk morgenlicht breekt aan, de Zoon van God is opgestaan. Nu jaagt de dood geen angst meer aan, want alles, alles is voldaan, wie in geloof op Jezus ziet, die vreest voor dood en duivel niet. Want nu de Heer is opgestaan, nu vangt het nieuwe leven aan. Een leven door zijn dood bereid, een leven in zijn heerlijkheid.