Ga naar zoekveld

Daar ruist langs de wolken

Daar ruist langs de wolken een lieflijke Naam Die hemel en aarde verenigt te zaam Geen naam is er zoeter en beter voor ’t hart Hij balsemt de wonden en heelt alle smart Kent gij, kent gij die Naam nog niet? Die Naam draagt mijn Heiland mijn lust en mijn lied Die Naam is naar waarheid mijn Jezus ook waard Want Hij kwam om zalig te maken op aard' Zo liefhad Hij zondaars, dat Hij voor hen stierf Genade bij God door Zijn zoenbloed verwierf Kent gij, kent gij die Jezus niet Die om ons te redden de hemel verliet Eens buigt zich ook alles voor Jezus in ’t stof En d' engelen zingen voortdurend Zijn lof O, mochten w' om Jezus verheerlijkt eens staan Dan hieven wij juichend de jubeltoon aan Jezus, Jezus Uw Naam zij d'eer, Want Gij zijt der mensen en engelen Heer