Ga naar zoekveld

Daar ruist langs de wolken

Daar ruist langs de wolken een lief'lijke naam, die hemel en aarde verenigt te zaam, Geen naam is er zoeter en beter voor 't hart, Hij balsemt de wonden en heelt alle smart. Kent gij, kent gij, die naam nog niet? Die naam draagt mijn Heiland, mijn lust en mijn lied! Eens buigt zich ook alles voor Jezus in 't stof en d' engelen zingen voortdurend zijn lof. O mochten w' om Jezus verheerlijkt eens staan, dan hieven wij juichend de jubeltoon aan: Jezus, Jezus, uw naam zij d' eer. want Gij zijt der mensen en engelen Heer!