Ga naar zoekveld

Dan zingt mijn ziel

O Lord, my God, when I in awesome wonder consider all the worlds Thy Hands have made, I see the stars, I hear the rolling thunder, Thy pow'r throughout the universe displayed. When thro' the woods and forrest glades I wander, and hear the birds sing sweetly in the trees, when I look down from lofty mountain grandeur, and hear the brook and feel the gentle breeze. Then sings my soul, my Saviour God, to Thee: how great Thou art, how great Thou art. Then sings my soul, my Saviour God, to Thee: how great Thou art, how great Thou art! And when I think of God, his Son not sparing sent Him to die, I scarce can take it in that on the cross, my burden gladly bearing He bled and died to take away my sin. When Christ shall come with shout of acclamation and take me home, what joy shall fill my heart! Then I shall bow with humble adoration And there proclaim, 'My God, how great Thou art'!' Then sings my soul, my Saviour God, to Thee: how great Thou art, how great Thou art. Then sings my soul, my Saviour God, to Thee: how great Thou art, how great Thou art! O, Heer mijn God, wanneer ik in verwondering, de wereld zie die U hebt voort gebracht. Het sterrenlicht, het rollen van de donder, heel dit heelal, dat vol is van Uw kracht. Heel de natuur, vol majesteit en luister, zingt van uw naam, uw macht en heerlijkheid. Een heerlijk lied vol van uw grote daden, zij looft uw naam, Heer, tot in eeuwigheid. Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer mijn God, hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij. Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer mijn God, hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij. Als ik bedenk, hoe Jezus zonder klagen, tot in de dood, gegaan is als een Lam, sta ik verbaasd, dat Hij mijn schuld wou dragen en aan het kruis mijn zonde op zich nam. Als Christus komt, met majesteit en luister, brengt Hij mij thuis, hoe heerlijk zal dat zijn. Dan zal ik vol aanbidding voor Hem buigen en zingt mijn ziel: 'O Heer, hoe groot zijt Gij!' Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer mijn God, hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij. Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer mijn God, hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij.