Ga naar zoekveld

Dank, dank nu allen God

Dank, dank nu allen God met hart en mond en handen die grote dingen doet hier en in alle landen die ons van kindsbeen aan ja van de moederschoot zijn vaderlijke hand en trouwe liefde bood Lof, eer en prijs zij God die troont in ’t licht daar boven Hem, Vader, Zoon en Geest moet heel de schepping loven Van Hem, de ene Heer gaf het verleden blijk het heden zingt zijn eer de toekomst is zijn rijk