Ga naar zoekveld

Dank dank nu allen God

Dank, dank nu allen God met hart en mond en handen, die grote dingen doet hier en in alle landen, die ons van kindsbeen aan, ja, van de moederschoot, zijn vaderlijke hand en trouwe liefde bood. Die eeuwig rijke God moog' ons reeds in dit leven een vrij en vrolijk hart en milde vrede geven Die uit genade ons behoudt te allen tijd, is hier en overal een helper die bevrijdt. Lof, eer en prijs zij God, die troont in 't licht daarboven. Hem, Vader, Zoon en Geest moet heel de schepping loven. Van Hem, die ene Heer, gaf het verleden blijk, het heden zingt zijn eer, de toekomst is zijn rijk.