Ga naar zoekveld

Dank-Medley

a. U zij de lof, de dank en eer U vader, Zoon en Geest die is en was en komen zal, ja altijd is geweest. U was er al in het begin U bent er aan het eind, de Alpha en de Omega mijn God in eeuwigheid U was er al in het begin U bent er aan het eind de Alpha en de Omega mijn God in eeuwigheid b. Dankt, dankt nu allen God met hart en mond en handen. die grote dingen doet hier en in alle landen, die ons van kindsbeen aan, ja, van de moederschoot, Zijn Vaderlijke hand en trouwe liefde bood. Lof, eer en prijs zij God die troont in ’t licht daarboven. Hem, Vader, Zoon en Geest moet heel de schepping loven. Van Hem, de ene Heer, gaf het verleden blijk, het heden zingt zijn eer, de toekomst is zijn rijk. c. Loof de Heer, o mijn ziel, o mijn ziel prijs nu Zijn heilige naam. Met meer passie dan ooit, o mijn ziel verheerlijk Zijn heilige naam. Loof de Heer, o mijn ziel, o mijn ziel prijs nu Zijn heilige naam. Met meer passie dan ooit, o mijn ziel verheerlijk Zijn heilige naam d. Halleluja, eeuwig dank en ere, lof, aanbidding, wijsheid, kracht word’ op aard’ en in de hemel, Here, voor uw liefde toegebracht Vader, sla ons steeds in liefde gade; Zoon des Vaders, schenk ons uw genade; uw gemeenschap, Geest van God, amen, zij ons eeuwig lot e. Loof de Heer, o mijn ziel, o mijn ziel prijs nu Zijn heilige naam. Met meer passie dan ooit, o mijn ziel verheerlijk Zijn heilige naam. Loof de Heer, o mijn ziel, o mijn ziel prijs nu Zijn heilige naam. Met meer passie dan ooit, o mijn ziel verheerlijk Zijn heilige naam f. Breng dank aan de Eeuwige breng dank aan de Heilige, breng dank aan onze Vader die ons Jezus zond. Breng dank aan de Eeuwige, breng dank aan de Heilige, breng dank aan onze Vader die ons Jezus zond. Want nu zegt de zwakke: ik ben sterk, zegt de arme: ik ben rijk, om wat de Here heeft gedaan voor ons. Want nu zegt de zwakke: ik ben sterk, zegt de arme: ik ben rijk, om wat de Here heeft gedaan voor ons. Breng dank. g. Loof de Heer, o mijn ziel, o mijn ziel prijs nu Zijn heilige naam. Met meer passie dan ooit, o mijn ziel verheerlijk Zijn heilige naam. Loof de Heer, o mijn ziel, o mijn ziel prijs nu Zijn heilige naam. Met meer passie dan ooit, o mijn ziel verheerlijk Zijn heilige naam Verheerlijk Zijn heilige naam verheerlijk Zijn heilige naam